Jokioisten aseman vieressä olevan Humppilantien tasoristeyksen peruskorjaus on valmistunut. Minkiöllä ratatöissä ollut VR-rata Oy:n porukka asensi tasoristeyselementit ja Soraset Oy hoiti tiehen ja liikenteenohjaukseen liittyvät työt. Vanhan 22 kg/m -kiskosta tehdyn tasoristeyksen tilalla on nyt uusi asfalttikantinen 30 kg/m -kiskosta tehty tasoristeys. Kevyenliikenteen kohdalla on vanha betonilaattakansi, koska sitä käyttämällä saatiin laippaurat kapeammiksi, jolloin polkupyörien on helpompi ylittää tasoristeys.

Jokioisten Humppilantien tasoristeys peruskorjauksen jälkeen. Ajoradalla tasoristeyksessä on hyväksi osoittautunut asfalttikansi, joita on aikaisemmin käyetetty Humppilassa Palomäen ja Tavara-aseman tasoristeyksissä. Kuva: Jussi Tepponen, 20.10. 2007, Jokioinen.
Jokioisten Humppilantien tasoristeys peruskorjauksen jälkeen. Ajoradalla tasoristeyksessä on hyväksi osoittautunut asfalttikansi, joita on aikaisemmin käyetetty Humppilassa Palomäen ja Tavara-aseman tasoristeyksissä. Kuva: Jussi Tepponen, 20.10. 2007, Jokioinen.
Jokioisten aseman Humppilantien kevyenliikenteen väylän tasoristeys peruskorjauksen jälkeen. Vasemmanpuoleinen laippaura vaatii vielä säätämistä. Kuva: Jussi Tepponen, 20.10. 2007, Jokioinen.
Jokioisten aseman Humppilantien kevyenliikenteen väylän tasoristeys peruskorjauksen jälkeen. Vasemmanpuoleinen laippaura vaatii vielä säätämistä. Kuva: Jussi Tepponen, 20.10. 2007, Jokioinen.