Lupa ratalinjalla kasvavan puuston ja pusikon raivaukseen on saatu maanomistajalta. Raivaustyöt on tarkoitus aloittaa heti kun niille on löydetty tekijä.