Jokirannan jatko-osuuden kiskot on useiden hankaluuksien jälkeen saatu purettua junanvaunuista pois. Koska kiskojen pituus on 20 metriä, on niiden siirtely ja nostelu erittäin hankalaa. Monien hankaluuksien jälkeen kiskot saatiin lopulta purettua siirtämällä VR:n vaunut Jokioisten Museorautatien raiteiden vierelle ja purkamalla kiskot käyttäen tukkiauton nosturia ja RTK-ratatyökonetta. Koska pitkien kiskojen käsittely on hankalaa, jouduttiin kiskot varastoimaan aluksi kasoihin leveäraiteen viereen Humppilassa. Myöhemmin on tarkoituksena, että kiskot nostetaan yksitellen museorautatien tavaravaunujen päälle ja kuljetetaan välivarastoon Jokioisille.

Nyt Jokiranta-projektissa on päästy vaiheeseen, jossa maa-alueiden omistusjärjestelyt ja uuteen rataan tarvittava kiskomateriaali on olemassa, mutta jotain olennaista kuitenkin puuttuu: Jokirannan jatko-osuuteen on tarkoituksena laittaa uudet ratapölkyt, joiden arvioitu kestoikä on noin 40 vuotta. Uusien pölkkyjen hinta ja määrä on kuitenkin sellainen, että Museorautatieyhdistys ry:llä ei ole varaa laittaa niin suurta summaa pelkkien ratapölkkyjen hankintaan ja nyt jatkorahoituksen puuttuessa koko projekti on pysähdyksissä. Uusien ratapölkkyjen toimitusaika on noin 1,5 vuotta, joten tilaus pitäisi pystyä tekemään mahdollisimman pian, jotta lähivuosien aikana päästäisiin rakentamaan uutta rataa, jonka valmistuttua Jokioisten Museorautatie pystyisi entistä paremmin palvelemaan vieraitaan ja samalla museojuna toisi matkustajansa lähemmäksi muita Jokioisten matkailunähtävyyksiä. Jokirannan jatkoradan perimmäinen tarkoitushan on palauttaa rautatie vanhalle historialliselle tavararatapihalle Loimijoen rantaan ja luoda suurempi matkailukokonaisuus, johon kuuluisivat niin Jokioisten historiallinen kartanomiljöö, Naulamuseo, Elonkierto sekä Jokioisten Tietotalo, joka soveltuu erinomaisesti ryhmien kokous- ja ruokapalveluihin.