Tänään Jokioisilla pidettiin Jokioisten Museorautatien Loimijokirantaan ulottuvan jatkeen ratalinjan katselmus. Paikalla olivat sekä VR Trackin, Liikenneviraston, että Jokioisten Museorautatien edustajat. Katselmuksessa käytiin vanha ratalinja lävitse ja katsottiin paikan päällä miten uusi ratalinja voisi parhaiten sijoittua alueelle.

Katselmuksen jälkeen voi varsinainen ratasuunnittelu alkaa. Kun alustavat suunnitelmat on saatu tehtyä pidetään radan vaikutuspiirrissä oleville toimijoille keskustelutilaisuus rataprojektista. Tällä hetkellä tarkoituksena on, että alustavat suunnitelmat olisivat valmiita kuluvan vuoden syksyllä.