Minkiön asemalla ja Jokioisilla pidettiin tänään ratasuunnittelupalaveri. Tilaisuudessa Jokioisten Museorautatien ja VR Trackin edustajat kävivät lävitse suunnitelmavaihtoehdot. Samalla lyötiin lukkoon ratalinjauksen paikka ja käytiin vielä tutustumassa tulevan ratalinjan paikkaan. Samassa yhteydessä todettiin, että paikalla tarvitsee tehdä vielä lisämittauksia ennen kuin tarkemmat suunnitelmat voidaan laatia.