Jokioisten kunnantalolla järjestettiin tänään keskustelutilaisuus, jossa paikalle kutsutuille rataprojektin vaikutuspiirissä oleville toimijoille esiteltiin alustavia ratasuunnitelmia. Tilaisuudessa paikalla olivat Jokioisten Museorautatien, Liikenneviraston, VR Trackin, Jokioisten kunnan, MTT:n, Boreal Kasvinjalostus Oy:n ja Genencor International Oy Jokioisten tehtaan edustajat.

Keskustelu eteni hyvässä hengessä ja tilaisuudessa päästiin yhteisymmärrykseen suunnitelmien jatkosta ja siitä miten ratalinja tulee sijoittumaan Jokioisten kartanoalueella. Tilaisuuden jälkeen käytiin osapuolien kanssa vielä maastokatselmuksella katsomassa ratalinjan sijoittumista paikanpäällä.

Tapaamisessa todettiin, että tarkoituksena on, että lopulliset suunnitelma valmistuvat keväällä 2013 ja hyvässä lykyssä rakennustöihin päästään vielä vuoden 2013 aikana.