Jokirannan rataa varten hankitut kiskot saapuivat junakuljetuksena Humppilaan Pohjois-Karjalasta. Kiskoja on yhteensä 150 kpl ja niiden pituus on 20 m ja kiskopaino on 30 kg/m, eli sama kuin valtaosassa ratalinjaa. Kiskot on tarkoitus purkaa vaunuista Humppilassa ja välivarastoida sinne ennen niiden siirtoa Jokioisille. Kiskojen kanssa saapuivat myös rataan tarvittavat sidekiskot.

Kiskot ja sidekiskot Humppilassa vielä junan kyytin lastattuina. Kuva: Jussi Tepponen, 25.10. 2009, Humppila.
Kiskot ja sidekiskot Humppilassa vielä junan kyytin lastattuina. Kuva: Jussi Tepponen, 25.10. 2009, Humppila.